Voor wie is SIWIT?

Voor wie is SIWIT? Sterk in Werk
De SIWIT is ontwikkeld voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Iemand heeft een licht verstandelijke beperking als hij/zij een IQ score heeft tussen de 50 en de 70.

Daarnaast worden mensen met een IQ score tussen de 70 en de 85, die tevens problemen hebben in het sociale aanpassingsvermogen (psychiatrische stoornis, medisch-organische problemen of problemen in gezin en sociale context), ook licht verstandelijk beperkt genoemd (Landelijk Kenniscentrum LVG, 2005a).

De lage IQ-score in combinatie met problemen in het sociale aanpassingsvermogen kunnen tot uiting komen in ernstige gedragsproblemen. Hierdoor ontstaat een langdurige behoefte aan ondersteuning (Landelijk Kenniscentrum LVG, 2005a). LVG-ers vormen een groep die met intensieve begeleiding een plek op de arbeidsmarkt vindt.

In de begeleiding richting de best passende werkplek van de LVG-er is beroepsinteresse onderzoek uiterst belangrijk. Een goede match tussen beroepsinteresse en werk vermindert de kans op uitval. Een voldoende op de doelgroep toegesneden instrument houdt rekening met functies die zijn afgestemd op het capaciteitsniveau van de kandidaat en houdt tevens rekening met het feit dat de doelgroep beperkt in staat is de testuitkomsten te abstraheren en te generaliseren.

Breder beschouwd kan de test ook worden gebruikt voor jongeren zonder opleiding (uitvallers uit de ROC)  en voor oudere personen, bijvoorbeeld laag opgeleiden met verstandelijke en gedragsbeperkingen die in een re-integratietraject zitten. Het nieuwe instrument SIWIT, dat de interesses koppelt aan de persoonlijke mogelijkheden, is daarom juist voor deze doelgroepen een prima hulpmiddel om tot een juiste beroepskeuze te komen.

Deel deze pagina op