Erkende opleiding en NVS geaccrediteerd

De opleiding Jobcoach Nieuwe Stijl is een officieel onderdeel van de NOVI Hogeschool en erkend door de Nederlandse Vereniging voor Supported Employment (NVS).

Inhoudelijk is de opleiding opgebouwd vanuit algemene kaders die het werkveld direct raken. Een belangrijke rode draad zijn de coachende vaardigheden die in de nieuwe situatie nog noodzakelijker zijn. Inhoudelijk gaat de opleiding onder meer in op wet- en regelgeving in zorg, welzijn en sociale zekerheid, het kunnen ondersteunen van participatie, bemiddeling naar werk en herstel en op een moderne visie op doel- en cliëntgroepen. Meer concreet: de jobcoach nieuwe stijl is op de hoogte van alle relevante wet- en regelgeving. Hij/zij ondersteunt enerzijds cliënten bij het vinden van passend betaald werk en onderhoudt anderzijds contacten met alle betrokkenen rondom de cliënt, zoals werkgevers, professionals, ouders en verwanten.

De minor heeft een civiele erkenning van 30 ECTS en kan als onderdeel van een bachelorstudie worden afgerond. De uitvoering van het programma is in handen van Sterk in Werk en de PHH Academie. De docenten komen uit de beroepspraktijk en werken inhoudelijk samen met deskundigen van diverse hogescholen en uitvoeringsinstellingen

De opleiding is officieel erkend door de Nederlandse Vereniging voor Supported Employment (NVS). De NVS is onderdeel van de Europese vereniging, EUSE, en de wereldassociatie voor Supported Employment (WASE). Na afronding kun je je laten inschrijven als Jobcoach NVS/EUSE in het register.

Deel deze pagina op