Missie en visie

Missie visie Sterk in Werk
Sterk in Werk is een zelfstandige werkstichting binnen Koraal die zich tot doel heeft gesteld om voor jongeren en (jong)volwassenen met leer- en/of gedragsproblemen en/of ontwikkelingsstoornissen (waar onder autisme), een volwaardige arbeidsparticipatie te realiseren middels een intensief, individueel arbeids(re)ïntegratietraject, gebaseerd op een integrale aanpak.

De trajecten worden vormgegeven in afstemming en in samenwerking met jongeren, ouders en/of verzorgers, zorg- en onderwijspartners, dienst- en arbeidsorganisaties.

De visie van Sterk in Werk wordt onder andere gekenmerkt door:

 • recht op arbeid voor iedereen, dus ook voor de doelgroep
 • een geïntegreerd aanbod van arbeids(re)integratie, scholing en wonen c.q. vrije tijdsbesteding, geformuleerd vanuit het perspectief dat arbeidsparticipatie in zijn diverse verschijningsvormen zich richt op (het versterken van) de zelfwaardering van de cliënt en een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van de cliënt om als mens te leren leven en werken met zichzelf en anderen
 • afstemmen aanbod op het ontwikkelingsperspectief en de specifieke vragen van de cliënt
 • 'elke dag een nieuwe kans geven' binnen een werkklimaat dat zich kenmerkt door enerzijds het omgaan met verschillen, anderzijds het op een ondersteunende, uitdagende manier tegemoet treden van de cliënt, waarbij actief tegemoet gekomen wordt aan de basisbehoeften, te weten:
 • vanaf de intake elke dag contact met de cliënt
 • het gevoel dat je iets kunt ondernemen zonder dat anderen je daarbij moeten helpen (autonomie)
 • het geloof en plezier in eigen kunnen (competentie)
 • het gevoel dat mensen je waarderen en met je om willen gaan (relatie)
 • arbeidstoeleidingstrajecten uitvoeren in samenwerking met andere organisaties
 • een voortdurend ontwikkelingsproces dat breed gedragen wordt en eenieder aangaat
 • te ontwikkelen en te werken volgens de principes van een lerende organisatie  
Deel deze pagina op