Methodiek

Methodiek Sterk in Werk
Sterk in Werk is gespecialiseerd in de doelgroep jongeren en (jong)volwassenen met leer- en/of gedragsproblemen en/of ontwikkelingsstoornissen. Door jarenlange ervaring beschikken we over de expertise voor deze specifieke doelgroep. Ons doel is om voor iedere cliënt de best passende werkplek te vinden. Een werkplek die hem of haar de mogelijkheid geeft volwaardig mee te doen aan het arbeidsproces.

Om dit te kunnen realiseren, doorlopen de cliënten van Sterk in Werk trajecten die zijn gericht op arbeids(re)integratie. Sommige cliënten en (jong) volwassenen hebben voldoende capaciteiten om binnen korte tijd door te stromen naar het reguliere bedrijfsleven. Sterk in Werk biedt dan intensieve begeleiding op de werkplek door een jobcoach. Voor andere cliënten is het niet reëel om gelijk de stap naar de arbeidsmarkt te maken.

Persoonlijke ondersteuning, training on-the- job en de vasthoudendheid van onze medewerkers zijn slechts enkele van de bepalende ingrediënten bij het realiseren van volwaardige arbeidsparticipatie. Bij Sterk in Werk gaan cliënten direct aan de slag om via de kortste weg naar de best passende werkplek of (her)start in het dagonderwijs te komen. Als specialist blijft Sterk in Werk continue investeren in de ontwikkeling van de methodiek.

Kort samengevat kenmerkt de methodiek zich door:

  • Maatwerk voor iedere cliënt
  • Een vast aanspreekpunt in de vorm van een vaste begeleider
  • Het geloof en plezier in het eigen kunnen van de cliënt (competentie) versterken
  • Inzet op ‘direct aan de slag’
  • ‘Place-train-maintain’-benadering: trainen op locatie binnen het reguliere bedrijfsleven
  • Specifieke instrumenten, bijvoorbeeld het portfolio, gesprekstechnieken en volgsystemen
  • Groot netwerk bestaande uit samenwerkingspartners, maar ook uit bedrijven uit diverse branches, afkomstig uit verschillende regio’s
  • Duurzame plaatsing

Doordat Sterk in Werk onderdeel is van Koraal, kan de organisatie - indien nodig - snel beschikken over de ondersteuning van verschillende deskundigen als psychologen, onderwijskundigen en (ortho)pedagogen.

Deel deze pagina op