Doelgroep

Doelgroep Sterk in Werk
Sterk in Werk richt zich op jongeren en (jong)volwassenen met ontwikkelingsstoornissen (waaronder autisme), leer- en/of gedragsproblemen.

De doelgroep is globaal te onderscheiden in een aantal problematiekgebieden, namelijk:
 

  • Sociaal emotionele problematiek; leidt vaak tot ofwel geïnternaliseerde (angst, stress, depressie) ofwel geëxternaliseerde problematiek (agressie, acting out, delinquent gedrag), relatiestoornissen, emotionele stoornissen (gezinssystematische problematiek, verwaarlozing, bedreigende omgeving, culturele aspecten bijvoorbeeld 'achterstandswijken')
  • Gedragsproblematiek; ADHD, excessief- agerend gedrag, agressiestoornissen, e.a.
  • Stoornissen in het autistisch spectrum,
  • Psychiatrische problematiek,
  • Jongeren die nauwelijks of geen startkwalificaties hebben, door vroegtijdig schoolverlaten,
  • Verstandelijke handicap,
  • Onzichtbare jongeren
Deel deze pagina op