ANBI-informatie

ANBI Sterk in Werk

Stichtingen die aangemerkt willen worden als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) dienen te voldoen aan bepaalde regelgeving. Sterk in Werk heeft een ANBI-status, hetgeen onder andere inhoudt dat giften en donaties aan Sterk in Werk aftrekbaar kunnen zijn van de belastingen. Voorwaarde voor verkrijging en behoud van de ANBI-status is verstrekking van onderstaande informatie via de eigen website:

Naam organisatie
Stichting Sterk in Werk

RSIN
808144418

Contactgegevens
Schijndelseweg 1
5283 AB Boxtel
Tel: 0411-652481
infosiw@koraalgroep.nl  

Bestuur
Stichting Koraal, welke op haar beurt bestuurd wordt door de Raad van Bestuur:
De heer mr. drs. R.W.M. (Radboud) Quik, voorzitter Raad van Bestuur
Mevrouw drs. I.R.W.M (Ingrid) Widdershoven, lid Raad van Bestuur

Beleidsplan
Beleidsplan 2017

Beloningsbeleid
Alle functies zijn beschreven, gewogen en ingedeeld met behulp van het Functiewaarderingssysteem Gezondheidszorg (FWG). Op basis van deze indeling zijn de functies aansluitend ingeschaald in de daarbij behorende salarisschalen.

Doelstelling
Sterk in Werk is een zelfstandige werkstichting binnen Koraal die zich tot doel heeft gesteld om voor jongeren en (jong)volwassenen met leer- en/of gedragsproblemen en/of ontwikkelingsstoornissen (waar onder autisme), een volwaardige arbeidsparticipatie te realiseren middels een intensief, individueel arbeids(re)ïntegratietraject, gebaseerd op een integrale aanpak. Sterk in Werk maakt deel uit van Koraal.

Met betrekking tot de Raad van Bestuur: Op de bestuurders is de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Directeuren (NVZD) van toepassing. Tevens zijn de salarissen getoetst aan de Wet Normering Topfunctionarissen (WNT) en wordt aan deze wet voldaan.

Verslag activiteiten en financiële verantwoording
Zie: Jaarverslag Koraal

Deel deze pagina op