Onze organisatie

Organisatie Sterk in Werk
Sterk in Werk is een stichting die zich tot doel stelt om voor jongeren en (jong)volwassenen met ontwikkelingsstoornissen, leer- en/of gedragsproblemen een volwaardige arbeidsparticipatie te realiseren.

Dit doen we door een intensief, individueel arbeidsreïntegratie-traject, gebaseerd op een integrale aanpak maar ook Wmo-trajecten waar maatwerk wordt geleverd.

Sterk in Werk biedt:

  • Leerwerkplekken
  • Arbeidsintegratie
  • Assessments
  • Arbeidsscholing en –training binnen eigen leerwerkplekken
  • Jobcoaching en jobhunting
  • Wmo-trajecten 

De trajecten worden vormgegeven in afstemming en in samenwerking met jongeren, ouders en/of verzorgers, zorg- en onderwijspartners, dienst- en arbeidsorganisaties. Sterk in Werk formuleert individuele arbeids- en zorg re-integratietrajecten. Alle in te zetten producten zowel qua inhoud, intensiteit als duur zijn daarom afgestemd op een individueel, op maat gesneden traject. De jongere staat hierin altijd centraal.

Het werkgebied van Sterk in Werk bevindt zich in Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. Sterk in Werk is een erkende jobcoach-organisatie en heeft het Blik op Werk-keurmerk.

Deel deze pagina op