Je leven weer op de rit

15-10-2018
Een flink deel van de Nederlandse slachtoffers van gedwongen prostitutie heeft een licht verstandelijke beperking. Voor hen is er nu voor het eerst een landelijk behandelprogramma. ‘Ze leren stapje voor stapje hun grenzen te stellen.’

Het moet een jaar of acht geleden zijn. Pamela Storms en Julie Bocken werken beiden bij Koraal in Limburg, een zorginstelling waar jongeren met een licht verstandelijke beperking wonen. Twee van de meisjes op hun afdeling, laten we ze Leslie en Tessa noemen, gingen in het weekend naar hun ouders en kwamen niet meer terug. Bocken: ‘Zes weken later werden ze teruggevonden in een tuinhuisje.’ Hoewel Leslie en Tessa er nooit over hebben willen praten, gaan Bocken en Storms er op basis van signalen en vermoedens van uit dat ze zijn geprostitueerd. Ze waren vijftien jaar. Leslie en Tessa zijn niet de enigen. Een aanzienlijk deel van de Nederlandse slachtoffers van gedwongen prostitutie heeft een licht verstandelijke beperking (LVB), dat wil zeggen een IQ tussen 55 en 85. Een groot deel van hen woont in een zorginstelling. Om hoeveel slachtoffers het precies gaat, is lastig te achterhalen; privacygevoelige informatie komt vaak niet terug in de statistieken.

Maar betrokken professionals zien een toename van het aantal slachtoffers met een LVB. De opleiding Multidisciplinaire Aanpak Bestrijding Mensenhandel (CHE) gaat uit van zo’n 70 procent. Toch was er tot voor kort geen gespecialiseerde aanpak voor deze doelgroep. Storms en Bocken gingen daarmee aan de slag en sinds april biedt Koraal het behandelprogramma YIP aan; Your Inner Power.

Weerbaarheid
Bocken: ‘Vrijwel elke zorginstelling met kwetsbare cliënten krijgt ermee te maken, alleen durft bijna niemand ermee naar buiten te komen.’ Er is te weinig aandacht voor deze doelgroep, vinden Storms en Bocken. Storms: ‘Alle zorg en opvang zijn gericht op normaal begaafde slachtoffers van mensenhandel, terwijl een grote groep slachtoffers een licht verstandelijke beperking heeft. Deze groep vraagt echt om een andere aanpak en om gedegen kennis en expertise van mensen met een LVB.’

Door de jarenlange ervaring die Bocken en Storms in hun werk hebben opgedaan, wisten ze heel goed wat zij wilden toen hun voormalige directeur hen vroeg een behandelprogramma op te zetten voor slachtoffers van mensenhandel met een LVB. Bocken: ‘We wilden een programma maken waarin weerbaarheid centraal staat. De meisjes en later ook jongens moesten sterker worden en hun eigen leven weer op de rit krijgen. Dus weer op een normale manier aan de samenleving deelnemen.’ Negen maanden werkten ze aan het programma, naast hun werk als gedragswetenschapper (Bocken) en teamleider (Storms) binnen het Orthopedagogisch behandelinstituut Koraal Limburg.

Lees het volledige artikel  'Je leven weer op de rit' en de bijlage  'Moderne slavernij' uit Trouw. 
Meer informatie over het behandelprogramma YIP! kun je vinden op onze website

Deel deze pagina op