Subsidies & regelingen

Subsidies & regelingen | Sterk in Werk
Er zijn talloze regelingen die het in dienst nemen van een cliƫnt van Sterk in Werk aantrekkelijk maken.

De meeste jongeren en (jong)volwassenen die Sterk in Werk begeleidt, zijn Wajong gerechtigd of behoren tot de doelgroep banenafspraak. In het doelgroepenregister staat iedereen geregistreerd die tot de doelgroep banenafspraak hoort. Ook alle Wajong-gerechtigden staan hierin geregistreerd. Mocht na herkeuring van de Wajong-gerechtigde blijken dat er geen sprake is van arbeidsvermogen, dan wordt de kandidaat uit het doelgroepenregister gehaald.

Mocht u iemand in dienst nemen uit het doelgroepenregister, dan betekent dit dat u als werkgever voor een aantal subsidies en regelingen in aanmerking komt:

Mobiliteitsbonus

U kunt als werkgever een mobiliteitsbonus krijgen wanneer u een werknemer met ziekte of handicap in dienst neemt. De mobiliteitsbonus is een korting op de premies voor werknemersverzekeringen, of u kunt een vrijstelling krijgen van deze premies. U heeft dan geen doelgroepverklaring van uw werknemer nodig. Dit wordt via de loonaangifte verrekend.

Loondispensatie

Indien van toepassing betaalt u slechts een gedeelte van het minimumloon voor de diensten die uw werknemer uitvoert. De loonwaarde wordt vastgesteld door UWV of gemeente. Sterk in Werk heeft een eigen Arbeidsdeskundige in huis, die eveneens de loonwaardebepaling kan uitvoeren.

No Risk-polis

Deze regeling houdt in dat u een ziektewet-uitkering krijgt wanneer uw werknemer ziek wordt. De No Risk-polis geldt meestal 5 jaar (meestal vanaf datum dienstverband). Maar de No Risk-polis is blijvend wanneer uw werknemer Wajong heeft (gehad). 

Loonkostensubsidie

Als werkgever kunt u loonkostensubsidie aanvragen. De subsidie bedraagt 50 procent van het minimumloon, met een arbeidsovereenkomst van minimaal 1 jaar. U ontvangt uitsluitend subsidie over de gewerkte uren.

Inzet Jobcoach

De Jobcoach begeleidt de werknemer op de werkvloer en is de schakel tussen werkgever en werknemer. De Jobcoach wordt ingezet door UWV of gemeente en is voor u als werkgever kosteloos.

Deel deze pagina op