Duurzame participatie

Om duurzame arbeids(re)integratie te kunnen realiseren, doorlopen onze cliënten intensieve trajecten die op maat worden samengesteld. We richten ons hierbij op arbeid, maar kijken ook naar de persoonlijke situatie van elke individuele cliënt.

Sterk in Werk besteedt ook aandacht aan zorg, onderwijs, huisvesting, vrije tijdsbesteding en de sociaalmaatschappelijke situatie bij het opstellen van een arbeidsintegratieplan. Onze ervaring leert dat resultaten meestal niet blijvend zijn zonder een integrale, sluitende aanpak.

Sterk in Werk wil volwaardige arbeids(re)integratie voor haar cliënten realiseren vanuit het perspectief dat arbeidsparticipatie een positief effect heeft op de zelfwaardering en de ontwikkeling van de cliënt om als mens te leren leven en werken met zichzelf en anderen.

Duurzame arbeidsparticipatie is gericht op het vinden én houden van passend werk. Sterk in Werk helpt cliënten bij het vinden van de best passende werkplek. Dit betekent dat we aan iedere cliënt een op maat gesneden traject aanbieden, gebaseerd op een integrale, sluitende aanpak. Onze ondersteuning is niet gericht op het behalen van snelle successen, maar op het bereiken van blijvende resultaten.

Deel deze pagina op