Welkom bij Sterk in Werk

Volwaardig aan de slag!

Bij Koraal vinden we dat iedereen regisseur is van zijn eigen leven en waar mogelijk actief moet kunnen meedoen in de samenleving. Binnen onze organisatie is Sterk in Werk dé specialist op het gebied van arbeidstoeleiding en jobcoaching van jongeren en (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking, ontwikkelingsstoornis en/of gedragsproblemen. Ons streven is om jongeren een duurzame plek op de arbeidsmarkt te bieden. Sterk in Werk is binnen alle regio’s van Koraal actief en onderhoudt goede contacten met onderwijsinstellingen, arbeids- en dienstorganisaties, (jeugd)zorgorganisaties, UWV-werkbedrijven, gemeenten, maatschappelijke organisaties en justitie.

Nieuws